Arbetsmiljöpolicy

En kort sammanställning om vårt engagemang.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är ett verktyg i vår strävan mot en arbetsmiljö som präglas av säkerhetstänkande och trivsel. Vår bransch är särskilt utsatt för risker och därför anser vi att alla anställda måste vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Vi skall alltid sträva efter att förebygga skador och ohälsa genom olycksfall, belastningsskador eller psykiskt ohälsa.